ביטוח סיעודי

על פניו, כשאנחנו שומעים את הביטוי סיעודי, אנחנו נוהגים לחשוב שמדובר בעניין של אנשים מבוגרים. אנחנו חושבים מיד על מטפלים סיעודיים, מחלקות סיעודיות, מקומות בהם יש אנשים מבוגרים שאינם יכולים לטפל בעצמם, אין להם מי שיטפל בהם או שבני משפחתם לא יכולים לטפל בהם, ולכן הם מופנים למחלקות סיעודיות או…