ייפוי כוח מתמשך

אנשים אשר נפגעו פיזית ונפשית בצורה חמורה שאיננה מאפשרת להם להיות עצמאיים ולהיות אחראים על גופם או ענייניהם השוטפים חייבים שאחרים ינהלו בשמם את ענייניהם.  האנשים ו/או הגופים המנהלים את ענייניהם בשמם מכונים אפוטרופוסים ונבחרים לכך על פי שיקולים שונים. יש מצבים בהם הם מונו לאחר שהאדם הופך להיות תלוי בזולת. במקרים כאלו מדובר על תהליכים ארוכים הכרוכים בדיונים מתמשכים בבתי משפט ובהחלטת שופט. בנוסף, לאדם המסתייע אין אפשרות בעת הזאת לקבל החלטה על נושא שקשור בניהול חייו. כך, שיש במצב כזה בעיות מגוונות.

מצבים בהם יש להפעיל ייפוי כוח מתמשך 

מצבים אחרים הם מינוי אפוטרופוסים כאשר האדם הממנה אותם  עדיין צלול וכשיר מנטאלית. תהליך כזה מכונה ייפוי כוח מתמשך, ובמקרים רבים, הוא המועדף. הסיבה לכך ברורה. האדם המייפה הוא זה הקובע את האיש או מספר האנשים  אשר ינהלו את חייו בעתיד. אלו, לרוב, הינם אנשים אשר הוא מכיר היכרות אישית. מדובר בעיקר, על בני וקרובי משפחה, חברים קרובים ואחרים אשר עליהם הוא סומך וכדומה. הוא יודע שכאשר הם ינהלו את ענייניו הוא יוכל להיות רגוע ובטוח. בייפוי הכוח ניתן לציין את הנושאים עליהם האדם מופקד, ובמקרים בהם יש יותר ממיופה אחד, על חלוקת הסמכויות של כל אחד ואחד. מכל מקום, גם למיופה כוח יש מגבלות של טיפול בנושאים כמו: עריכת צוואה, מתן גט או אחרים המתבצעים באופן אישי.

אפשרויות ייפוי הכוח המתמשך 

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות כוללני. כלומר. הגדרת ההחלטות העתידיות עם מתן שיקול דעת לגבי תוכנן. הוא יכול להיות ממוקד ולקבוע גם פירוט רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת, על ידי קביעת הנחיות מקדימות. המשמעות היא שאדם יכול לקבוע בעודו צלול החלטות מהותיות כמו האם להישאר בבית? האם לעבור לבית אבות? איך לנהל את כספו ורכושו? ועוד. ייפוי הכוח יכול להיות בתחומים שונים: רפואיים, אישיים, ענייני רכוש ועוד. ניתן לכרוך את האישיים והרפואיים יחד. אישיים נוגעים לרווחתו האישית, לצרכיו היומיומיים, לבריאותו, למקום מגוריו, לענייניו הגופניים, הנפשיים החברתיים וכדומה. ניתן לעשות ייפוי כוח מתמשך הנוגע רק לעניינים רפואיים ולהטיל את הטיפול על אדם אחר.  

הנחיות לגבי מועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף 

אדם יכול לכלול הנחיות לגבי מועד כניסתו לתוקף ומועד פקיעתו, אפילו אם הוא עדיין לא נכנס לתוקף. הוא רשאי למנות אדם שיפקח על ההתנהלות ואשר יקבל דיווח שוטף ממיופה הכוח על פעולותיו. האדם הנ”ל רשאי לדרוש ממיופה הכוח לקבל מידע על פעולותיו. הממנה אף יכול לבקש דיווח לאפוטרופוס הכללי. הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח תהיה במועד בו האדם הממנה לא יהיה מסוגל לתפקד בעצמו או ברגע בו צויינו על ידו  התנאים הקובעים להפעלתו. במקרים בהם אין פירוט אזי הוא ייכנס לתוקף על פי חוות דעת רפואית מתאימה. ייפוי כוח מתמשך חייב להיחתם בפני עורך דין.

Comments are closed.