עורך דין ירושה

כסף - עורך דין ירושה

רבים מבקשים לנסח צוואה משל עצמם השונה במהותה מחוק הירושה. הם עושים זאת בגלל שהם מעוניינים לחלק את רכושם באופן השונה מהוראת החוק ובאופן ההולם את רצונותיהם האמיתיים. כאשר הצוואה הינה מורכבת אזי מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין ירושה היכול לסייע רבות באופן הניסוח. הוא, אמנם, לא יכול להשפיע על התוכן המהותי אבל, בהחלט יכול להאיר נקודות שעלולות להיות בעייתיות. בנוסף, הוא יכול להכין את הצוואה בעצמו, וכך, היא תהיה חוקית ומהימנה לחלוטין. צוואה כזאת נקראת צוואה בעדים.

נקודות העלולות להיות בעייתיות הן  התניות בלתי סבירות ובלתי חוקיות או כאלו שהן על גבול החוקיות. למשל, התניה לקבלת חלק בירושה בכך שהמקבל יבצע שינוי מהותי בחיים דוגמת: גירושין, קיום אורח חיים דתי, מתן חינוך מסוים לילדים וכדומה תיחשב התניה פסולה, ובתי משפט עלולים לא לקבלה ולבטלה. נסיבות אחרות העלולות לפסול צוואה הן:  כאשר היא נכתבת תחת השפעה בלתי הוגנת של מי מהיורשים הפוטנציאליים, כאשר יש איום ואינוס על הכותב או כאשר הוא כתב אותו במצב בריאות גופני או נפשי קשה וכאשר לא היה צלול לחלוטין.

החשיבות של עורך דין ירושה

עורך דין ירושה בודק את כל האלמנטים הללו, ואחרים נוספים, ומוודא שנסיבות עריכת הצוואה והעלאת התוכן שבה הם תקינים לחלוטין. בנוסף, היא תחתם על ידי הבעלים בנוכחות שני עדים מהימנים. עורך דין זה או אחרים יכולים להגן על צוואה כזאת ביתר קלות אם וכאשר תהיה התנגדות לה, יבקשו פסילתה או ביטולה. עורך דין ירושה יכול להמליץ ללקוחות בני זוג גם על עריכת צוואה הדדית אשר מבטיחה את שניהם מפני שינוי שעלול להיעשות  בלי ידיעתם על ידי בן הזוג בעודם בחיים.

בנוסף לצוואה בעדים מכירים בעוד 3  סוגים והם: צוואה בכתב יד אותה יש לנסח ללא שגיאות וללא טעויות מהותיות אחרות, צוואה ברשות וצוואה בעל פה שנערכת כאשר בעליה נמצא על ערש דווי. ברור לחלוטין, כי כאשר עורך דין ירושה בעל מוניטין  מעורב בייעוץ ובהכנת הצוואה הוא דואג שכל ההליך יהיה מסודר וחוקי, והדבר ישפיע מאוד בעת מימושה.

Comments are closed.