נוטריון בפתח תקווה

נוטריון הוא עורך דין אשר בסמכותו לאשר, לאמת, להעיד ולערוך מסמכים  משפטים. את ההסמכה לתפקידו הוא מקבל ממשרד המשפטים. עורך דין יכול לקבל  מינוי נוטריון רק לאחר שעמד בקריטריונים שונים. הוא חייב להיות בעל אזרחות ישראלית וחבר בלשכת עורכי הדין. הוא חייב לשמש כעורך דין פעיל במשך כ 10 שנים לפחות ולהיות נקי מהרשעות של עבירות קלון ועבירות אחרות שבגללן הושעה מחברות בלשכת עורכי הדין. הוא אמור לעבור השתלמות מיוחדת ובעת סיומה בהצלחה לקבל את המינוי. לאחר שחתם את דוגמת חתימתו בספר הנוטריונים במשרד המשפטים הוא יכול לקבל לקוחות ולהתחיל  בעבודה המעשית.

חתימת נוטריון מהווה אישור בכל הקשור למקוריותו של מסמך, לזהותו של החותם עליו, ולכך, כי עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. חתימת נוטריון בפתח תקווה קבילה בישראל כמו גם  במדינות רבות בעולם עימם יש למדינת ישראל הסכמים  מתאימים בתחום. נוטריון בפתח תקווה ממלא שורה של תפקידים וביניהם: אישור אמיתות ייפויי כוח, אימות חתימה של אדם על  מסמך, תרגום נוטריוני של מסמכים, אישור העתק של מסמך ועוד. במסמכים נוטריונים משתמשים בבתי משפט, במחלקות רווחה של רשויות  מקומיות ובמחלקות אחרות נוספות, במוסדות ציבוריים ועוד. בעזרת מסמכים אלו ניתן לנהל תהליכים ולבצע מהלכים שונים ללא עיכובים מיותרים. כך, שבעבודת הנוטריון יש תועלת רבה. 

אנשי רווחה, לדוגמא, משתמשים במסמכים נוטריוניים בנושאי אימוץ ילדים. דיינים ושופטים דנים בחלוקת ממון בין בני זוג על פיהם, בבתי משפט משתמשים רבות במסמכים נוטריונים. קשה לתאר התנהלות סדירה של משפטים רבים בהיעדרם. הם מוצגים במקרים בהם  האנשים אינם יכולים להגיע מפאת גיל, מגורים בחו”ל, מוגבלויות וכדומה. הם נדרשים בדיוני משפט שונים כמו: פלילים, משפחה, פיננסיים ועסקיים ואחרים נוספים. נוטריון בפתח תקווה הינו עורך דין לכל דבר ועניין ולקוח אשר שוכר שירותיו יכול להיעזר גם בשירותיו  הנוטריונים. נוטריונים רבים מגיעים לבתי אנשים מוגבלים או לבתי חולים ובתי אבות כדי להחתים שם את לקוחותיהם. תעריפי הנוטריונים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי משרד המשפטים. הדבר נועד למנוע אפליה ואי שוויון ביו אוכלוסיות שונות.

Comments are closed.