עריכת פטנטים

עריכת פטנטים

ממציא אשר עולה בראשו רעיון להמצאה חדשה, שלדעתו אינה קיימת בעולם, מעוניין לקבל עליה בלעדיות למשך תקופה ארוכה. הצורך הוא, שאף אחד אחר לא ינסה לממש את הרעיון, ויהיה בידו די זמן לפתח אותו. הדרך החוקית העומדת לזכותו היא ברישום פטנט ברשות הפטנטים המדגמים וסימני המסחר של ישראל, ובמידת הצורך, ברישומו בארצות אחרות בעולם. עריכת פטנטים היא מקצוע אשר בעזרתו מעבירים את  המידע והחומר מהתרשימים והטקסטים של המציא למסמכים מסודרים שאמורים להיות מוגשים לרשות הפטנטים. יש צורך, לערוך את כל החומר בצורה נכונה ומקובלת תוך כדי הקפדה על רישום טכני, הכנת טבלאות, גרפים ומסמכים רלוונטיים נוספים  המתארים את הרעיון והמוצר שיהיה בסופו. כך, יכולים בוחני הפטנטים להבין את הרעיון לעומק ולבחון אותו לקראת אישור או פסילה.

פטנטים יכולים להירשם לגבי מוצרים,  תהליכי ייצור בתעשייה, תוכנות שונות ועוד. מי שמוסמך לערוך פטנטים הם מומחים שלמדו את  הנושא ואף קבלו הסמכה מתאימה מרשות  הפטנטים השייכת למשרד המשפטים. יש צורך לעמוד במבחני רישוי ואליהם יכול לגשת רק מי שעומד בתנאי קבלה מסוימים בהם: תושב ישראלי, בעל תואר מדעי או הנדסי ממוסד להשכלה גבוהה, עיסוק בתחום במשך  שנים לפחות. התמחות במשך שנתיים לפחות במשרד עורכי פטנטים, ברשות הפטנטים או במחלקת פטנטים של מפעל ועוד.

עריכת פטנטים נחשבת למקצוע אחראי מאוד מאחר ויש צורך לערוך את  המסמך באופן שניתן יהיה להבינו. כך יימנעו ממציאים אחרים מלנסות לרשום פטנט ה”דורך” על הפטנט הרשום. במידה והדבר נעשה, יש צורך להגן עליו משפטית. עורך פטנטים יכול להגן על פטנט בבית משפט אבל חייב לעשות זאת יחד עם עורך דין המייצג את לקוחו. היות ונדרש ידע טכני בתחום הרי שעורכי דין רבים אינם עוסקים בתחום. הם יכולים לייעץ באופי הניסוח במקומות בהם יש לניסוח משפטי משקל ומשמעות. עריכת פטנטים בישראל יכולה להיעשות רק על ידי תושב ישראלי אבל העורך יכול לסייע להגיש את  הפטנט גם במדינות זרות. רבים מבעלי ההמצאה מעוניינים ברישום במדינות מובילות בעולם דוגמת: ארצות הברית והאיחוד האירופאי, וזאת, כדי להגדיל את הפוטנציאל שלו.

Comments are closed.